Актуално

В процес на изработване.

02/10/2014

НАРЕДБА № 8121з­647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Промените в новата наредба № 8121з­647 от 01.10.2014 г. спрямо страта наредба о№ Iз-2377 от 2011 г. са минимални. Тук ще Ви представим съществените промени. Цялата новата наредба № 8121з­647 от 01.10.2014 г можете да свалите и прочетете в

Повече