изход

+ Сервизно обслужване на противопожарни уреди

+ Профилактика на пожарогасителна техника

+ Доставка на нова пожарогасителна техника

+ Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

+ Абонаментно обслужване и поддържане на противопожарни системи и съоръжения

евакуационна схема
Автомобили на Аквафорс
автомобили Aquaforce

Актуално

НАРЕДБА № 8121з­647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Промените в новата наредба № 8121з­647 от 01.10.2014 г. спрямо страта наредба о№ Iз-2377 от 2011 г. са минимални. Тук ще Ви представим съществените промени. Цялата новата наредба № 8121з­647 от 01.10.2014 г можете да свалите и прочетете в ...

Прочети още

Всички новини