Сервиз

Фирма “АКВАФОРС” ООД извършва техническо обслужване и сервиз на пожарогасители, проверка и зареждане.

Сервизирането на пожарогасители се ръководи от инженер-специалист по “Противопожарна техника и безопасност”. Капацитетът за зареждане и ремонт е напълно достатъчен, за да може фирмата да изпълни в срок и качествено заявките на своите клиенти в цялата страна. Осигуряваме едногодишна гаранция за извършената проверка, ремонт, зареждане и за цялостния сервиз на пожарогасителите.

  • Фирма „Аквафорс “ ООД е лидерът на българския пазар в проектирането, доставянето и поддържането на пожароизвестителни системи.
  • Предлага пожароизвестителни системи, които по най-бързият начин известяват и локализират пожара в ранният му стадий на развитие.
  • Гарантира спокойствието на своите клиенти благодарение на правилният избор на най-ефективната пожароизвестителна система конкретно за всеки клиент.
  • Разполага с високо квалифициран персонал, с дългогодишен и богат опитв проектирането, монтирането и поддържането на всякакъв вид и тип пожароизвестителни системи, подходящи за хотели, обществени сгради, офисни сгради,болници, предприятия от химическата промишленост, ресторанти, складове, магазини, търговски центрове, бензиностанции, училища, производствени цехове др.
  • Разполага със широка гама пожароизвестителни системи с интелигентно управление, които са подходящи както за големи, така и за по-малки обекти.
  • Изгражда пожароизвестителни системи за големи промишлени обекти, които се характеризират със сложна структура на сградите, като осигурява единен диспечерски център с 24 - часово дежурство, който да следи сигналите от всички пожароизвестителни системи в обекта, както и да известява, локализира и потушава пожара в най-ранният му етап на развитие.