Глава за прахов пожарогасител 6кг. и 12кг

Липсва описание в тази секция на продукта!