Глава за прахов пожарогасител 25кг. и 50кг.

Липсва описание в тази секция на продукта!