Глава за прахов пожарогасител 1кг. и 2кг.

Липсва описание в тази секция на продукта!