Глава за прахов пожарогасител 1кг.

Липсва описание в тази секция на продукта!