Глава (вентил) за пожарогасител карбон

Глава (вентил) за пожарогасител карбон диоксид (СО2 - 2кг)