Глава (вентил) за пожарогасител 5кг

Глава (вентил) за пожарогасител карбон диоксид (СО2 - 5кг)