Пожарозащитна Маска ASE30

Пожарозащитната мaска XHZLC 30 представлява атмосферна въздушно-пречистващa система, създаваща подналягане чрез филтриращо устройство с пожароустойчива качулка.

Продуктът осигурява дихателна защита, защита за главата и очите и улеснява евакуацията при възникнал пожар и отделяне на отровен дим в атмосферата.

Пожароустойчивата маска защитава главата от температурно въздействие на продуктите отделящи се при горене или директен пламък с температура около 800 °C по време на аварийно напускане на сградата, особено в многоетажни офиси или жилищни блокове и хотели.

Всеки човек притежаващ една от тези маски може да защити себе си в случаите на експлозия, химически разлив, димно инхалиране или токсичен дим, вследствие на аварийна ситуация с вашето превозно средство, в офиса, в завода, на самолет, на кораб, на влак или прибирайки се към вкъщи.

Маската е тествана да предпазва минимум 30 минути, от дим, отровни газове и т.н., в зависимост от избрания модел. Ефективният период може да бъде променен в зависимост от околната среда, например тип и концентрация от токсичен дим и прах.

Маската XHZLC 30 защитава срещу Циановодород (HCN), Хлороводород (HCL), Въглероден окис (CО), Акролейн (Acrolein) и много други отровни и задушливи газове.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 • Тестващ агент Концентрация ASE30/ASE30A Пречистващ въздух
 • Циановодород (HCN) 400 ppm (>30min) (>60min) (>30min)
 • Въглероден окис (CO) 2 500 ppm (>30min) (>60min) (>30min)
 • Акролейн (ACROLEIN) 100 ppm (>30min) (>60min) (>30min)
 • Хлороводород (HCL) 1 000 ppm (>30min) (>60min) (>30min)
 • Ефективност на предпазване от вредни частици: 95%
 • Съпротивление на издишване: 300 Pa
 • Съпротивление на вдишване: 800 Pa
 • Температура на съхранение: 0 ~ 40 °C
 • Тегло: ASE30 - 730 g ASE30A - 765 g

СТРУКТУРА НА МАСКАТА

 • Голяма качулка: Покриваща цялата глава и коса, лицева част и очите, дори и очила.
 • Зрение: Големият визьор намалява шансовете от клаустрофобия, осигурявайки максимален комфорт.
 • Филтърна глава с висок капацитет, обвивката е направена от метал.
 • Еластомерна пожаро-защитна памучна връзка.
 • Приспособим двупосочен пожарозащитен колан.