Пожароизвестителна централа FS5200

Пожароизвестителна централа FS5200

Описание

Най-голямата конвенционална пожароизвестителна централа серия 5000. Модулно разширяема централа с възможност до максимум 32 конвенционални линии

Функции

  • 8 пожароизвестителни линии
  • 1 контролируем изход
  • 2 релейни изхода за пожар
  • 1 релеен изход за повреда
  • място за 2 акумулатора 2x12VDC/12Ah
  • вградена клавиатура за програмиране
  • енергознезависим архив
  • течнокристален дисплей 4х20
  • избор на език
  • вграден захранващ модул