Пожароизвестител FD7160

Адресируем комбиниран пожароизвестител FD7160

Описание

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, по концентрацията на дим или скорост на нарастване на температурата, по-голяма от зададената или при превишаване на определена максимална температура на охраняваната среда.

Темепературния клас (A1R, A2R или BR) и чувствителността на дим (ниска, средна или висока), са в съответствие с Европейски стандарт EN54-5, EN54-7 и са програмируем от пожароизвестителна централа IFS7002.

FD7160 съчетава качествата на FD7120 и FD7130 при намалени разходи за доставка и монтаж.

Технически характеристики

 • Принцип на действие - Разсеяна светлина (ефект на Тиндал) с микропроцесорно управление и измерване на температурата
 • Захранващо напрежение - (15-30)V DC
 • Съединителни клеми - За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2
 • Работна температура - Минус 10оС до 55оС
 • Чувствителност - Съответства на EN54-7 и EN54-5, клас A1R, A2R или BR
 • Начин на монтаж - Чрез контактна основа 7100
 • Степен на защита - IP 43
 • Относителна влажност - (93±3)% при 40оС
 • Материал на корпуса - Пластмаса ABS, бяла
 • Габаритни размери - Ø100, h 52mm
 • Маса - 0.100 kg
 • Охранявана площ - Кръг с диаметър 10m, h 8m>
 • Ток в състояние Пожар: - (3±1)mA
 • Работна температура - Минус 10оС до 60оС
 • Степен на защита -  IP 40
 • Относителна влажност - (93±3)% при 40оС
 • Материал на корпуса - Пластмаса ABS, червен
 • Габаритни размери - 90x90x44mm
 • Маса - 0.200 kg