Пожароизвестител FD7150

Адресируем ръчен пожароизвестител FD7150

Описание

  • Предназначен е да подава сигнал за възникнал пожар към пожароизвестителна централа IFS7002 при ръчно задействане чрез счупване на стъклото.
  • Има възможност за тестване чрез специален ключ.
  • Удовлетворява изискванията на Европейски стандарт EN54-11 за ръчен пожароизвестител тип А и EN54-17.

Технически характеристики

  • Захранващо напрежение - (15-30)V DC
  • Съединителни клеми - За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2
  • Ток в състояние Охрана - <290μА