Пожароизвестител 7130

Адресируем оптичен пожароизвестител 7130

Описание

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, по концентрацията на дим в охраняваната среда.

Чувствителността на дим (ниска, средна или висока) е в съответствие с Европейски стандарт EN54-7 и е програмируем от пожароизвестителна централа IFS7002.

Пожароизвестителя работи по усъвършенстван алгоритъм за самокомпенсация на замърсяването на оптичната камера, като сигнализира необходимостта от почистването й.

Бързо почистване, благодарение на лесния демонтаж и монтаж на капачката на корпуса.

Конструкция осигуряваща висока степен на защита от запрашаване и работа при силни въздушни течения.

Технически характеристики

 • Принцип на действие - Разсеяна светлина (ефект на Тиндал) с микропроцесорно управление
 • Захранващо напрежение - (15-30)V DC
 • Съединителни - За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2
 • Работна температура - Минус 10оС до 55оС
 • Чувствителност - Съответства на EN54-7
 • Начин на монтаж - Чрез контактна основа 7100
 • Степен на защита - IP 43
 • Относителна влажност - (93±3)% при 40оС
 • Материал на корпуса - Пластмаса ABS, бяла
 • Габаритни размери  - Ø100, h 47mm
 • Маса - 0.100 kg
 • Охранявана площ - Кръг с диаметър 15m, h 11 m