Пожароизвестител 7120

Адресируем топлинен пожароизвестител 7120

Описание

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, при скорост на нарастване на температурата, по-голяма от зададената или при превишаване на определена максимална температурата на охраняваната среда.

Температурният клас (A1R, A2R или BR) е в съответствие с Европейски стандарт EN54-5 и е програмируем от пожароизвестителна централа IFS7002.

Пожароизвестителят е приложим в помещения с нормална и висока температура без резки промени.

Технически характеристики:

 • Принцип на действиe - Микропроцесорно управление и измерване на температурата
 • Захранващо напрежение - (15-30)V DC
 • Съединителни клеми - За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2
 • Работна температура - Минус 10оС до 55оС
 • Чувствителност - Съответства на EN54-5, клас A1R, A2R или BR
 • Начин на монтаж - Чрез контактна основа 7100
 • Степен на защита - I P 43
 • Относителна влажност - (93±3)% при 40оС
 • Материал на корпуса - Пластмаса ABS, бяла
 • Габаритни размери
 • Маса - 0.100 kg
 • Охранявана площ - Кръг с диаметър 10m, h 8 m