Изпълнително устройство FD7203

Адресно изпълнително устройство FD7203

Описание

FD7203 е изпълнително устройство предназначено да управлява и получава информация от външни за пожароизвестителна система IFS7000 устройства при възникване на пожар.

Захранва се от силовия, а се управлява от сигналния контур и има вградени изолатори на късо съединение за двата контура.

Удовлетворява изискванията на Европейски стандарти EN54-17 и EN54-18.

Технически характеристики

 • Входове - 3 галванично отделени
 • Изходи - 6
 • 1 контролируем (11-30)V DC/200mA
 • 4 релейни превключващи 1A/30V DC 0.5A/125 V AC
 • 1 за постояннотоково захранване (12-30) V DC/ 1A

 

Захранващо напрежение:

 • на сигналния контур - (15-30) V DC
 • на силовия контур - (12-30) V DC

 

Ток в задействано състояние:

 • на сигналния контур - 3 mA
 • на силовия контур - до 1А
 • Степен защита - IP 50
 • Работна температура - минус 10оС до 55оС
 • Относителна влажност - (93±3) при 40оС
 • Габаритни размери - 120х164х74 mm
 • Маса на изделието - 0.250 kg