Изолатор четворен 6202-4

Описание

6202-4 Изолатор четворен – прекъсва (изолира) участъка от линията (контура), в който има късо съединение.

По този начин пожароизвестителите, които не са в точи участък продължават да работят.

При отстраняване на късото съединение изолаторът автоматично преминава в неактивно състояние.