Изолатор 6202L

Описание

 • Предназначението на изолатор тип 6202L е да прекъсва (изолира) сегмента от линията (контура), в който има късо съединение.
 • По този начин устройствата (автоматични пожароизвестители, ръчни бутони и др), които не са в този сегмент продължават да работят.
 • Товаповишава степента на защита на линията (контура).
 • При късо съединение в линията (контура), в случай че не са поставени изолатори, централата изключва захранването на цялата линия (контур), при което всички устройства в линията (контура) не работят.
 • Под сегмент се разбира частта от контура между два съседни изолатора.

Технически характеристики

 • Захранващо напрежение - (от 18 до 26)V DC
 • Средно консумиран ток в незадействано и алармено състояние при 26 V DC - не повече от 100 μA
 • Еквивалентно съпротивлениена изолатора в линията:
  - в незадействано състояние - <1 Ω
  - в алармено състояние - >6.5 kΩ
  - Вид на свързващата линия към пожароизвестителната централа - двупроводна
  - Степен на защита - IP40