Интерактивна пожароизвестителна централа

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS 7002

Описание

Високо технологичен клас система предназначена за средни и големи обекти с лесна възможност за разширяемост чрез мрежова работа на 128 централи в реално време.

Технически параметри

Пожароизвестителни контури

 • сигнални - 2
 • сулови - 1
 • Адресируеми устройства в един сигнален контур - До 125
 • Сечение на проводника на сигнален контур - (0.8-2.5)мм2
 • Максимално съпротивление на сигналния контур - 100Ω
 • Брой на устройствата в едно разклонение до 32
 • Пожароизвестителни зони до 250
 • Адресируеми устройства в една зона до 60
 • Време за реакция на сигнал от задействан пожароизвестител - до 10сек
 • Регистър на събития от брояча на пожари до 9999
 • Регистрирани събития в енергонезависимия архив до1023

Токозахранване:

 • мрежово - 220/230VAC, 50/60Hz
 • акумулаторно - 2х12V DC, 18Ah
 • Консумиран ток от силовия контур до 1А

 

Изходи:

 • релейни 30V DC/1A - 3
 • контролируеми 28V DC/1A - 2
 • за постояннотоково захранване 24V DC/1A - 1

 

Интерфейси:

 • RS 232 или RS 485 - 1
 • CAN - 2
 • Габаритни размери - 480х445х100мм
 • Маса без акумулаторни батерии  - 7.1 кг
 • Работна температура - Минус 5оС до 40оС
 • Относителна влажност - (93±3)% при 40оС
 • Степен на защита - IP 40