Адресируем ръчен пожароизвестител 6150

Описание

 • Адаптер тип 6201L се използва за свързване на конвенционални пожароизвестители към адресируема централа FS6000.Той задава адрес на пожароизвестителите.
 • Адаптерът следи тока в линията на конвенционалните датчици като отговаря на пожароизвестителната централа със съответни състояния: нормално състояние, пожар, повреда в линията.
 • Адаптерът има вграден изолатор на къси съединения за конвенционалната верига.
 • Той прекъсва захранването на конвенционалната линия при намаляване на съпротивлението й под определена стойност (късо съединение).
 • При отпадане на късото съединение захранването се възстановява.

Технически характеристики:

 • Захранващо напрежение - (от 18 до 26)V DC
 • Собствена консумация в незадействано състояние при 26 V DC - не повече от 0,3 mA
 • Собствена консумация в алармено състояние (пожар или късо съединение) - 6,5 mA при напрежение 26 V
 • Чувствителност
 • Незадействано състояние при ток в конвенционалната линия - (2˜ 7) mA
 • Състояние на пожар при ток в конвенционалната линия - >7 mA
 • Състояние на прекъсване при ток в конвенционалната линия - < 2 mA
 • При късо съединение в конвенционалната линия изолаторът: - се задейства - при съпротивление на линията <15 Ω; - се възстановява - при съпротивление на линията >2 кΩ
 • Вид на свързващата линия към пожароизвестителната централа - двупроводна
 • Вид на свързващата линия към конвенционалните датчици – двупроводна