Aдаптер FD7201S

Описание

FD7201S адаптер се използва за свързване на конвенционални точкови, линейни пожароизвестители, газ детектори и други към система IFS7002.

Захранва се от силовия контур, което позволява включване на до 125 адаптера във всеки сигнала контур.

Удовлетворява изискванията на Европейски стандарт EN54-17 и EN54-18.

Технически характеристики

 • Захранващо напрежение - (15-30)V DC
 • Напрежение на конвенционалната линия - (12-30)V DC
 • Ток в конвенционалната линия:
 • Ток в състояние Прекъсване - (0-2) mA
 • Ток в състояние Охрана - (3-13)mА
 • Ток в състояние Пожар: - (14-50)mA
 • Ток в състояние Късо съединение: Над 50 mA
 • Работна температура - Минус 10оС до 55оС
 • Степен на защита - IP 50
 • Относителна влажност - (93±3)% при 40оС
 • Материал на корпуса - Пластмаса ABS, светло сива
 • Габаритни размери - 120x164x74 mm
 • Маса - 0.200 kg