Прахов пожарогасител 6кг. висящ

 • (Външен диаметър): ф292мм
 • (Обем): 7.6л.
 • (Дължина на цилиндъра): 180мм
 • (Тегло на цилиндъра): 2.7кг.
 • (Тегло на пожарогасителя): 10кг
 • (Съдържание на прах в пожарогасителя): 6кг
 • (Температурен интервал): -10С -50С
 • (Максимално работно налягане): 14bar
 • (Тестово налягане): 25bar
 • (Работен газ): Азот
 • (Минимална дебелина на цилиндъра): 2.30мм
 • (Материал): St12/DC01
 • (Пожарен клас): 27А 183B C
 • (Размер на опаковката): 30X30X29cm