Пожарогасител СО2 – 30 кг. (на количка)

Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател), със “CE” маркировка.

 • (Външен диаметър): ф232мм
 • (Обем): 46л.
 • (Дължина на цилиндъра): 1370мм
 • (Тегло на цилиндъра): 57кг.
 • (Тегло на пожарогасителя): 117кг.
 • (Съдържание на карбон диоксид в пожарогасителя): 30kg.
 • (Температурен интервал): -30С -55С
 • (Максимално работно налягане): 150bar
 • (Тестово налягане): 225bar
 • (Минимална дебелина на цилиндъра): 5.4мм
 • (Материал): 37Mn
 • (Пожарен клас): 233B
 • (Размер на опаковката): 118X55X124cm

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и с масово събиране на хора и други), съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.

ОБЩО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА:

Всички пожарогасители се състоят от гасително вещество, метална бутилка за съхранението му, изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, манометър(за пожарогасителите от типа Н), маркуч или пистолет за насочване на струята, етикет по образец на БДС EN3, пломба и аксесоари.Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на изтласкващия газ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

ИЗПОЛЗВАНЕ

За ползване на праховите, водните, водопенните и CO2 пожарогасители се скъсва пломбата и се издърпва предпазния шплент. Насочва се маркуча или пистолета към огнището на пожара и се натиска или завърта(според конструкциата) дръжката на вентила. При пожарогасителите с пистолет се натиска дръжката на пистолета.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ:

Пожарогасителите се опаковат в хартиени или полиетиленови опаковки и се съхраняват в тях в сухи проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +5 С до +30 С

ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ

Всички пожарогасители се проверяват след всяка употреба или периодично - един път в годината.

Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителите се извършва с резервни части и пожарогасително вещество в сертифицирания сервиз на фирма " АКВАФОРС " ООД.