Пожарен струйник ø75 мм

  • Метален
  • със съединител тип „Щорц”
  • сбита и разпръсната струя