Пожарен струйник ø52мм с кран

Сбита и разпръсната струя