Пожарен струйник ø52 мм

  • Пластмасов
  • със съединител тип „Щорц”
  • сбита и разпръсната струя