Пожарен шланг с диаметър ø110 мм

  • Машинно вързан със съединители тип „ Щорц"
  • работно налягане 8bar / 16bar
  • дължина 20м