Пoжарен хидрант - подземен

Фирма " Аквафорс " ООД предлага подземни хидранти - комплект с пета и гърне.

Характеристика на пoжарен хидрант - подземен:

  • Хидрантът е устройство за свързване с водопроводна тръба или пожарен шланг за гасене на пожари, миене, поливане и др.
  • Подземният хидрант служи като спирателен орган.
  • Предназначен е за захранване с вода чрез два изхода на противопожарни, хидромелиоративни или др. водни съоръжения за налягане до PN 16 кг / кв.см и температура Т = 60.
  • Хидрантът е с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата.
  • Изделието се монтира вертикално с горно разположение на изходите за прикачване.