Пожарен хидрант - надземен

Фирма "Аквафорс" ООД предлага надземни хидранти - комплект с пета.

Характеристика:

  • Хидрантът е устройство за свързване с водопроводна тръба или пожарен шланг за гасене на пожари, миене, поливане и др.
  • Надземният хидрант служи като спирателен орган.
  • Предназначен е за захранване с вода чрез два изхода на противопожарни, хидромелиоративни или др. водни съоръжения за налягане до PN 16 кг / кв.см и температура Т = 60.
  • Хидрантът е с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата.
  • Изделието се монтира вертикално с горно разположение на изходите за прикачване.
  • Според изискванията на клиента, надземния хидрант може да бъде с две, три или четири отверстия.