Аварийни указателни знаци

ЗАБЕЛЕЖКА:

Л - стикер (PVC фолио)
М - Алуминиева или PVC подложка
Всички знаци за аварийни изходи и противопожарно оборудване се изработват и от фосфоресциращо фолио
М78, М79 - пицинкована ламарина, прахово боядисана или PVC подложка
ЕЛ1-ЕЛ29, Б1, Б2 - PVC подложка